Studenten Connect Generations in gesprek met Gemeente Amsterdam

AMSTERDAM - 19 mei 2021

Connect Generations in vergadering Raadscommissie Wonen en Bouwen

“Ik moet denken aan de alleenstaande buurvrouw
die slecht ter been is en geen sterk sociaal netwerk
heeft om haar te ondersteunen in dagelijkse levensbehoeftes.
Door de corona-uitbraak spreekt ze bijna niemand meer.
Ze voelt zich angstig.”

Goedemorgen allemaal,

Mijn naam is Jeniek.

Allereest wil ik u bedanken dat ik hier mag spreken namens de studenten van Connect Generations die in de Drie Hoven wonen. De Drie Hoven is een voormalig verzorgingshuis waar wij studenten in wonen en per 1 juni uit moeten.

Connect Generations is wat de naam al zegt. Deze organisatie wil de kloof tussen de generaties verkleinen, door relaties op te bouwen tussen jong en oud.
De brief die ik heb ingezonden is echt vanuit het hart geschreven en gaat over twee problemen die heersen in de huidige maatschappij, namelijk eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren en het gebrek aan woonruimte. De pandemie heeft dit alleen maar verslechterd, maar dat deze problematiek al daarvoor heerste is een feit. Ik moet denken aan de alleenstaande buurvrouw die slecht ter been is en geen sterk sociaal netwerk heeft om haar te ondersteunen in dagelijkse levensbehoeftes. Door de corona-uitbraak spreekt ze bijna niemand meer. Ze voelt zich angstig. Ik moet ook denken aan de student die zich zorgen maakt om haar studieschulden vanwege de hoge huurprijzen en het ingevoerde leenstelsel. Hoe kan ze later ooit een huis kopen?

Gitta Klopper, de coördinator en oprichter van Connect Generations, heeft via Woonzorg van wie het oude verzorgingshuis is, de mogelijkheid gekregen om studenten daar tijdelijk te huisvesten voordat het pand wordt gerenoveerd. Hierdoor hebben meer dan 70 studenten voor een lage prijs, in een tijd met een ontzettend woningtekort, een thuis kunnen vinden in ruil voor vrijwilligerswerk en is de sociale cohesie van de buurt enorm verbeterd. Ik heb nooit van tevoren kunnen bedenken wat voor een impact deze constructie op de buurtgenoten en ons als jongeren zelf heeft gehad. Terugkijkend op de vele bezoekjes aan ouderen, de koffie-ochtenden bij de plaatselijke kerk, het tuinieren, het afvalprikken en natuurlijk de willekeurige klusjes, kan ik alleen maar zeggen wat ontzettend waardevol het is om onderdeel te zijn van de buurt, waarin je elkaar kent en waarin er voor elkaar bent. Waarbij sommige leeftijdsgenoten zich focussen op studeren en carrière maken, staat bij ons naastenliefde op de eerste plek.

Zojuist heb ik heel algemeen verteld wat Connect Generations inhoudt en wat er de afgelopen twee jaar in De Drie Hoven is gebeurd, maar waarom ik deze brief echt naar jullie toe heb gestuurd is omdat ik hoop dat u de problematiek erkent en dat u binnen uw gemeentehuis daar oplossingen voor aandraagt. Ik spreek namens de studenten, die zelf deze situatie niet kunnen oplossen, maar wel kunnen aankaarten. Connect Generations heeft op een ontzettend mooie manier op beide problematieken ingespeeld. Wij studenten van Connect Generations vragen u dan ook nadrukkelijk om het wonen van studenten die een maatschappelijke bijdrage leveren in Amsterdam, te faciliteren bijvoorbeeld het toewijzen van een ander leegstaand pand. Op deze manier kunnen we met elkaar een bijdragen aan een mooier en sterker Amsterdam, waarbij er oog is voor de ander!

AMSTERDAM - 22 april 2021

Brief studenten Connect Generations aan B&W gemeente Amsterdam

“Ik moet denken aan de leerling die slecht Nederlands spreekt en
door het onlineonderwijs steeds slechter in de klas meekomt.
Via de plaatselijke kerk en andere lokale instanties nemen
wij contact op met hulpbehoevenden, bouwen we vriendschappen op
en zoeken we manieren om hen te helpen.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Waar in Nederland vind je een project waarbij studenten per maand meer dan 500 uren aan vrijwilligerswerk leveren? Dit vind je in het voormalige verzorgingshuis De Drie Hoven in Amsterdam Nieuw-West waar wij, als studenten van de organisatie Connect Generations, de afgelopen twee jaar mochten wonen. Tot ons grote verdriet komt hier op 1 juni 2021 echter een einde aan. Het gebouw wordt gerenoveerd waardoor wij helaas moeten vertrekken. Om dit mooie project voort te zetten zijn wij op zoek naar een nieuw leegstand pand om van betekenis te zijn in een andere buurt in Amsterdam. We hopen dat u ons hierbij kunt helpen en leggen u graag in deze brief uit wie wij zijn en wat wij Amsterdam te bieden hebben.

Waarom deze vraag?
Als studenten van Connect Generations leggen wij, zoals de naam al zegt, verbinding tussen generaties – met name tussen ouderen en onszelf. Bovendien verrichten we vrijwilligerswerk voor onze buurtgenoten. Voor ons heeft het zorgen voor een ander en het vormen van een leefgemeenschap een enorme meerwaarde, vooral omdat door de toename van het individualisme in de maatschappij, steeds meer ouderen én jongeren met psychische problematiek en eenzaamheid kampen. De pandemie heeft dit alleen maar verslechterd. Denk bijvoorbeeld aan de buurvrouw die slecht ter been is en geen sterk sociaal netwerk heeft om haar te ondersteunen in dagelijkse levensbehoeftes. Een ander voorbeeld is de leerling die slecht Nederlands spreekt en door het onlineonderwijs steeds slechter in de klas meekomt. Via de plaatselijke kerk en andere lokale instanties nemen wij contact op met hulpbehoevenden, bouwen we vriendschappen op en zoeken we manieren om hen te helpen.

Zelfs tijdens de corona-pandemie, waarin we rekening moeten houden met de maatregelingen van de overheid, hebben we manieren gevonden om onze connecties te onderhouden en van betekenis te zijn in de buurt. Wij zouden zelfs willen stellen dat de pandemie onze relatie met de hulpbehoevenden heeft versterkt, omdat een groot deel van het sociale netwerk van buurtbewoners wegviel. Zo zijn de een-op-een huisbezoeken door blijven gaan, is er op afstand getuinierd, zijn er bijlessen aan kinderen in de wijk gegeven, is er geholpen bij de koffie-ochtenden bij de plaatselijke kerk ‘De Ark’, worden buiten sportlessen georganiseerd en zijn er bloemen, kaartjes en taarten onder buurtbewoners uitgedeeld. Bovendien komen er regelmatig oproepjes om boodschappen te doen, te helpen in het huishouden of om bijvoorbeeld een deur te schilderen. Tientallen buurtgenoten vertelden ons dat ze onze hulp ontzettend waarderen en blij zijn dat wij vlakbij wonen. Dit hebben de bewoners van het Louis Bouwmeestercomplex u reeds via mail laten weten.

We zijn ontzettend dankbaar dat Woonzorg Nederland de meerwaarde van ons project inziet en ons de afgelopen twee jaar het complex ‘De Drie Hoven’ in bruikleen heeft gegeven. Hierdoor hebben veel studenten voor een lage prijs, in een tijd met een ontzettend groot woningtekort, een thuis kunnen vinden in ruil voor vrijwilligerswerk. Voor een kleine kamer van 8m2 in Amsterdam ben je al gauw meer dan 650 euro per maand kwijt en door het gebrek aan wetgeving hierop, zal deze situatie niet snel veranderen. Bovendien drukt het ingevoerde leenstelsel een zware stempel op de bankrekening van de huidige student. Een leegstaand pand dat (nog) geen functie vervult zou een uitkomst kunnen bieden voor studenten die een maatschappelijke bijdrage willen leveren en zorg kunnen dragen voor het pand. De studenten van De Drie Hoven onderhouden en beheren het gebouw zelf. Als er problemen zijn, wordt dit binnenshuis opgelost. We zijn dus zelf verantwoordelijk voor het gebouw.
De community die in De Drie Hoven is ontstaan, is ontzettend waardevol. Door onze gemeenschappelijke waarden en normen, kunnen wij een voorbeeldfunctie zijn voor de huidige maatschappij. Waarbij sommige andere leeftijdsgenoten zich focussen op studeren en carrière maken, staat bij ons naastenliefde op de eerste plek.

Omdat, zowel wij als onze buurtgenoten, ouderen, en lokale instanties erg veel profijt hebben van dit concept, waarbij zorgdragen voor elkaar centraal staat, zou het ontzettend jammer zijn als dit per 1 juni stopt.
Bovendien zou de beschikking van een leegstaand pand, dat we zelf onderhouden, het probleem van het tekort aan woningen voor veel studenten oplossen.
Waarom zouden we die niet benutten, als we ook nog eens de sociale cohesie van de buurt kunnen verbeteren? We hopen dan ook dat u ons, studenten, zou willen helpen door het toewijzen en het faciliteren van een leegstaand pand. Op deze manier kunnen we met elkaar bijdragen aan een mooier en sterker Amsterdam, waarbij oog is voor de ander! Wij zijn studenten die geven om elkaar en willen graag dit gedachtegoed overbrengen op de plek waar wij leven.

Met vriendelijke groet,
Namens de studenten van De Drie Hoven;
██████████████████████
██████████████████████
██████████████████████
██████████████████████
██████████████████████
██████████████████████
██████████████████████

Voor meer informatie en/of contact:
Mail: ███████████████████
Instagram: @connectgenerations
Website: www.connectgenerations.nl

Gitta Klopper - Connect Generations

Gitta Klopper

06-30 24 01 99

info@connectgenerations.nl

Contactpersoon organisaties