Waardevolle dynamiek tussen generaties

Wat betekenen studenten voor bewoners en personeel?

Winst voor alle partijen

Pluspunten Connect Generations

Connect Generations is een eigentijdse organisatie met hart voor ouderen, zorgprofessionals en studenten

Pluspunten Connect Generations

Een woonstudent heeft meerwaarde voor uw zorgorganisatie. Een levendige sfeer, persoonlijke aandacht, meer welzijn en minder werkdruk

Woonstudenten?
De kers op de taart en de room op de koffie!
Nico Olsthoorn, locatiemanager Bosbeek Heemstede
Woonstudenten!
We kunnen niet meer zonder!
Suze Reinders, Waalboog Nijmegen
30 warme, hartelijke en gezellige studenten hebben de kamers van de bewoners opgevuld. Concerten, wandelen, mee op uitjes, assisteren bij activiteiten, handwerk- en gymclubjes, niks was te gek.
Madieke de Wit - De Drie Hoven
"Woonstudenten zijn voor mij
een waardevolle aanwinst"
Mieke Hendriksen, locatiemanager De Lindehorst, Bunschoten. King Arthur
Studenten zijn voor ons:
"Een toegevoegde waarde in deze moeilijke tijd. Ze zijn dichtbij en kunnen snel schakelen en ze zijn altijd aanwezig!"
Sint Jakob in Haarlem, locatie Nieuw Delftweide
Wonen in de Lindehorst:
Een leerzame, mooie tijd voor mijn ontwikkeling. De bewoners zijn heel aardig en soms denk ik wel eens”: Ik wou dat zij mijn oma was!”
Hanneke Trouwborst, Woonstudent in de Lindenhorst
Er zijn prachtige relaties en vriendschappen ontstaan die ook voortleven na de sluiting van het huis en dat meer dan we hadden durven dromen.
Madieke de Wit - De Drie Hoven
A year from now you may wish you had started today :-)
Karen Lamb
Previous slide
Next slide

Sinds 2 januari 2024 is het weer mogelijk om gebruik te maken van de subsidieregeling intergenerationeel wonen. Met deze subsidie kunnen huurprijzen voor kamers in wooncomplexen voor ouderen met €200 euro per maand verlaagd worden voor jonge huurders tussen 18 en 30 jaar.

Doordat dergelijke woningen een betaalbaar alternatief worden, is het voor jongeren aantrekkelijk om voor deze manier van wonen te kiezen. Doel van de subsidie is om de samenhang en leefbaarheid in complexen met ouderenwoningen te vergroten. Doordat jongeren tussen de ouderen wonen kunnen zij daarnaast helpen met lichte zorgtaken zoals ogen druppelen of boodschappen.

Betekenis voor jong en oud

“Het mes snijdt hier aan twee kanten. We zien relatief steeds meer ouderen, minder zorgpersoneel om voor hen te zorgen en woningnood en eenzaamheid onder jongeren. Met deze regeling kunnen we jongeren betaalbare woonruimte aanbieden, en kunnen zij altijd even een praatje maken of iemand opzoeken in het complex. Voor ouderen zorgt het voor meer leven in de brouwerij en extra hulp en ondersteuning. Jong en oud kunnen zoveel voor elkaar betekenen en van elkaar leren. Doordat ze met en naast elkaar wonen ontstaat er ook meer begrip voor elkaar”, aldus minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder.

Deze regeling borduurt voort op bestaande initiatieven zoals het Ouden Huis in Bodengraven, woonzorgcentrum De Posten in Enschede en woon- zorgcentrum Humanitas in Deventer. Uit onderzoek blijkt dat intergenerationeel contact, zoals gesprekken voeren, spelletjes spelen en samen eten de gezondheid en het welzijn van ouderen verhoogt. De regeling is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar die een actieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid en interactie in een wooncomplex voor ouderen. Hierbij kan gedacht worden aan samen koken, het helpen met kleine klusjes in huis of het maken van een wandeling met de bewoners. De jonge huurder en verhuurder maken hier in het huurcontract afspraken over. In ruil hiervoor krijgt een verhuurder zoals een woningcorporatie of zorgorganisatie €200 per verhuurde kamer per maand om de huurprijs te kunnen verlagen voor jongeren.

Voor meer informatie zie: Intergenerationeel wonen | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Lees meer...

Subsidieregeling voor intergenerationeel wonen opnieuw open

Stel uw vraag aan Gitta

Gitta Klopper - Connect Generations

Waarin onderscheiden wij ons als Connect Generations?

Wij screenen en begeleiden de student tijdens hun verblijf binnen de organisatie.
“Na 1, 3 en 6 maanden vinden er evaluatiegesprekken plaats, waardoor er afstemming is op de dagelijkse gang van zaken en doorontwikkeling van het programma vanuit gezamenlijk draagvlak. Hierdoor kunnen we snel inspelen op gebeurtenissen. Wij ontzorgen u in het begeleiden van de student. Door de hippe app kunt u in één oogopslag de uren en werkzaamheden van de studenten zien. Enthousiast starten is niet zo moeilijk, maar het enthousiasme bewaren en bewaken kost tijd en energie. En daar zorgen wij voor. U behoudt de regie.
U de baat, wij de lasten.”

Een impressie

“30 studenten hebben het afgelopen anderhalf jaar in De Drie Hoven gewoond en 30 uur per maand vrijwilligerswerk geleverd. De lege kamers van bewoners die verhuisden vanwege de sluiting van dit verzorgingshuis werden opgevuld door warme, hartelijke en gezellige studenten. Op deze manier bleef er leven in huis en kregen de bewoners wat extra aandacht. Concerten, wandelen, mee op uitjes, assisteren bij activiteiten, handwerk- en gymclubjes, niks was te gek.

Deze manier van samenwonen is bijzonder maar was ook wennen voor zowel onze bewoners als studenten. Uiteindelijk zijn er prachtige relaties en vriendschappen ontstaan die ook voortleven na de sluiting van De Drie Hoven en dat is eigenlijk meer dan we hadden durven dromen.”

Madieke de Wit
Projectmedewerker de Drie Hoven

(Bel)afspraak met Gitta?

Gitta Klopper - Connect Generations

Gitta Klopper

06-30 24 01 99

info@connectgenerations.nl

Contactpersoon organisaties