Een student in een seniorencomplex?
Meer sfeer, verbinding en gezelligheid.

Wat betekenen woonstudenten voor een seniorencomplex?

Winst voor alle partijen

Pluspunten Connect Generations

Een woonstudent stimuleert de verbinding tussen bewoners en hun omgeving.

Pluspunten Connect Generations

Woonstudenten organiseren graag gezellige activiteiten, zoals pannenkoeken bakken en Bingo.

Pluspunten Connect Generations

Woonstudenten geven persoonlijke aandacht.
Samen winkelen, computerproblemen oplossen, hond uitlaten of een potje rummikub spelen.

Een fantastische ervaring

“Door de maatschappelijke activiteiten die wij uitvoeren, verbreden we onze blik en maken we kennis met veel verschillende mensen en culturen.

De belangrijkste les die we leren is dat we als student en bewoner samen schouder aan schouder staan.
We leren van elkaar en we hebben elkaar nodig om activiteiten tot een succes te maken.

De enthousiaste aanpak van studenten en de levenswijsheid van de bewoners blijkt een succesmodule te zijn!”

Senioren Complex - Connect Generations
Wonen in de Lindehorst:
Een leerzame, mooie tijd voor mijn ontwikkeling. De bewoners zijn heel aardig en soms denk ik wel eens”: Ik wou dat zij mijn oma was!”
Hanneke Trouwborst, Woonstudent in de Lindenhorst
Studenten zijn voor ons:
"Een toegevoegde waarde in deze moeilijke tijd. Ze zijn dichtbij en kunnen snel schakelen en ze zijn altijd aanwezig!"
Sint Jakob in Haarlem, locatie Nieuw Delftweide
Woonstudenten?
De kers op de taart en de room op de koffie!
Nico Olsthoorn, locatiemanager Bosbeek Heemstede
A year from now you may wish you had started today 🙂
Karen Lamb
"Woonstudenten zijn voor mij
een waardevolle aanwinst"
Mieke Hendriksen, locatiemanager De Lindehorst, Bunschoten. King Arthur
Er zijn prachtige relaties en vriendschappen ontstaan die ook voortleven na de sluiting van het huis en dat meer dan we hadden durven dromen.
Madieke de Wit - De Drie Hoven
Woonstudenten!
We kunnen niet meer zonder!
Suze Reinders, Waalboog Nijmegen
Vorige slide
Volgende slide

Subsidieregeling voor intergenerationeel wonen opnieuw open

Sinds 2 januari 2024 is het weer mogelijk om gebruik te maken van de subsidieregeling intergenerationeel wonen. Met deze subsidie kunnen huurprijzen voor kamers in wooncomplexen voor ouderen met €200 euro per maand verlaagd worden voor jonge huurders tussen 18 en 30 jaar.

Doordat dergelijke woningen een betaalbaar alternatief worden, is het voor jongeren aantrekkelijk om voor deze manier van wonen te kiezen. Doel van de subsidie is om de samenhang en leefbaarheid in complexen met ouderenwoningen te vergroten. Doordat jongeren tussen de ouderen wonen kunnen zij daarnaast helpen met lichte zorgtaken zoals ogen druppelen of boodschappen.

Betekenis voor jong en oud

“Het mes snijdt hier aan twee kanten. We zien relatief steeds meer ouderen, minder zorgpersoneel om voor hen te zorgen en woningnood en eenzaamheid onder jongeren. Met deze regeling kunnen we jongeren betaalbare woonruimte aanbieden, en kunnen zij altijd even een praatje maken of iemand opzoeken in het complex. Voor ouderen zorgt het voor meer leven in de brouwerij en extra hulp en ondersteuning. Jong en oud kunnen zoveel voor elkaar betekenen en van elkaar leren. Doordat ze met en naast elkaar wonen ontstaat er ook meer begrip voor elkaar”, aldus minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder.

Deze regeling borduurt voort op bestaande initiatieven zoals het Ouden Huis in Bodengraven, woonzorgcentrum De Posten in Enschede en woon- zorgcentrum Humanitas in Deventer. Uit onderzoek blijkt dat intergenerationeel contact, zoals gesprekken voeren, spelletjes spelen en samen eten de gezondheid en het welzijn van ouderen verhoogt. De regeling is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar die een actieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid en interactie in een wooncomplex voor ouderen. Hierbij kan gedacht worden aan samen koken, het helpen met kleine klusjes in huis of het maken van een wandeling met de bewoners. De jonge huurder en verhuurder maken hier in het huurcontract afspraken over. In ruil hiervoor krijgt een verhuurder zoals een woningcorporatie of zorgorganisatie €200 per verhuurde kamer per maand om de huurprijs te kunnen verlagen voor jongeren.

Voor meer informatie zie: Intergenerationeel wonen | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Lees meer...

Stel uw vraag aan Gitta

Gitta Klopper - Connect Generations

Waarin onderscheiden wij ons als Connect Generations?

Wij screenen en begeleiden de student tijdens hun verblijf binnen het seniorencomplex.
Na 1, 3 en 6 maanden vinden er evaluatiegesprekken plaats, waardoor er afstemming is op de dagelijkse gang van zaken en doorontwikkeling van het programma vanuit gezamenlijk draagvlak. Hierdoor kunnen we snel inspelen op gebeurtenissen. Wij ontzorgen u in het begeleiden van de student. Door de hippe app kunt u in één oogopslag de uren en werkzaamheden van de studenten zien. Enthousiast starten is niet zo moeilijk, maar het enthousiasme bewaren en bewaken kost tijd en energie. En daar zorgen wij voor. U behoudt de regie.
“U de baat, wij de lasten.”

Een impressie

Wij brengen generaties met elkaar in contact. Dat gebeurt zeker als er woonstudenten in een seniorencomplex komen. De studenten brengen volop gezelligheid en dynamiek in jullie seniorencomplex.

De woonstudenten gaan contacten aan met de bewoners. Gezellig samen een spelletje doen, even kletsen of winkelen. Dit verhoogt het woonplezier van de bewoners enorm. Daarnaast organiseren studenten ook activiteiten voor een groep of alle bewoners. Die activiteiten stimuleren de bewoners om, naast het contact met de studenten, ook met elkaar in contact te komen en te blijven. Dat is van belang voor het woonplezier en is ook krachtig tegen het verminderen van eenzaamheid.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

(Bel)afspraak met Gitta?

Gitta Klopper - Connect Generations

Gitta Klopper

06-30 24 01 99

info@connectgenerations.nl

Contactpersoon organisaties