Vrijwilligerswerk1

VRIJWILLIGERSWERK
Voorbeelden van vrijwilligerswerk zoals deze momenteel worden geregistreerd, zijn:
Koffieschenken, Wandelen met of zonder rolstoel, BHV dienst, Boodschappen doen, Serveren van lunch / diner, Pleinwacht,
Foto's bekijken, Voetbal kijken, Spelletje doen, Koffie drinken, Gesprekje, Samen winkelen, Opruimen eetzaal, Bestellingen
opnemen, Koken, Bingo-avond, Organiseren Activiteit etc..

Je ziet dat vrijwilligerswerk op twee manier plaatsvindt; in de zorginstelling, waarbij je het personeel ondersteunt, maar ook
één op één met de bewoners. De inrichting van je uren vindt plaats in overleg met de zorginstelling. In de praktijk betekent
het veel vrijheid, maar er kunnen vaste taken zijn die periodiek terugkeren.
­