PrettigThuis1

 

PRETTIG THUIS, STUDENT IN HUIS
Door de overspannen woningmarkt, komen steeds meer studenten in de problemen. Studenten die een kamer hebben, blijven daar ook na hun studie wonen, omdat zij geen andere woning kunnen vinden/betalen. Hierdoor ontstaat stagnatie in de doorstroming: woonruimte is schaars en duur.  Conform de plannen van de overheid worden ouderen worden geacht langer thuis te blijven wonen, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Jongeren met een beperking ervaren een kloof richting de samenleving. Beide doelgroepen ervaren eenzaamheid. Doordat studenten bij ouderen thuis of bij jongeren met een beperking kunnen inwonen, wordt deze kloof verminderd, de eenzaamheid neemt af en er ontstaan mooie contacten.

WAAROM DEZE SLOGAN?
Ouderen worden gestimuleerd langer thuis te blijven wonen. Jongeren met een beperking kunnen moeilijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving. Mede door hun kwetsbaarheid is dit vaak lastig en lopen ze tegen veel problemen aan. Bijvoorbeeld; hoe plan je een reis met het openbaar vervoer? Maar ook gewoon een kopje thee drinken Hoe kun je op een verantwoorde manier veilig thuis blijven wonen en gezelligheid ervaren? Een woonstudent is de perfecte oplossing! In ruil voor aanspraak, kleine hand en spandiensten krijgt de student een kamer tegen een kleine onkostenvergoeding voor gas, water en electra. Connect Generations draagt zorg voor een goed verloop van het proces: De intake en het verblijf van de studenten. Binnen het programma van Prettig thuis, Student in Huis is een uitgebreid aanbod van training en evaluatie om de jongeren en ouderen zo goed mogelijk te begeleiden.

HOE WERKT HET?
Als student kun je je inschrijven via de website van Connect Generations en als er een plekje beschikbaar komt in de plaats, waar jij graag wilt wonen , wordt je uitgenodigd voor een intake/ screeningsgesprek.  Er wordt o.a. gekeken of je aansluit bij het concept van Connect Generations en of je geschikt bent voor deze vorm van wonen.
Je wordt voorgesteld aan de oudere of jongere met een beperking, om te ervaren of er een match is. Hierbij worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken en wordt de beschikbare woonruimte getoond. Mocht het van beide partijen ‘klikken’ dan worden er afspraken gemaakt om in te huizen. De contracten worden overlegd en getekend.

HOE KAN IK ME AANMELDEN?
Ben jij de student die zich in wil zetten voor een betere samenleving, interesse heeft in de medemens, het hart op de goede plaats heeft en zijn studieschuld wil beperken? Schrijf je dan in!  Bent u een oudere, kennis of familielid en wenst u meer informatie? Klik dan op de BEL MIJ terug knop rechtsboven.

OUD EN JONG
Wat zijn de voordelen van ouderen en jongeren samen? Door generaties met elkaar te verbinden, ontstaat er een mooie dynamiek. De huur wordt vervangen door vrijwilligerswerk en er ontstaat veel meer contact tussen verschillende maatschappelijke groepen. Jongeren kunnen leren van ouderen, zij staan midden in het leven en brengen de wereld in huis. Door bijvoorbeeld 1 a 2 x per week met elkaar te eten, samen boodschappen te doen of een spelletje ontstaat er een mooie dynamiek. Jongeren die samenleven met mensen met een beperking, vormen een brug naar de samenleving. Zij kunnen samen een filmpje kijken, een terrasje pakken of samen sporten. 

In de praktijk blijkt dat veel ouderen in (te)grote huizen wonen en zich onveilig voelen.
Voor (kinderen van) ouderen is het een geruststellende gedachte als er iemand in huis is bij calamiteiten.
Voor de oudere is het ook erg praktisch als er kleine klusjes moeten worden verricht; een lamp vervangen, hulp bij pc gebruik, de vuilnis aan de weg….ect.

Uit onderzoek blijkt dat 62% van de oudere zich eenzaam voelt en bij jongeren is dit 33%.
Door deze groepen met elkaar te verbinden ontstaat er een win-win situatie.

­