Hoewerkthet1

WIE ZIJN WIJ?
Connect Generations is een bemiddelingsorganisatie die studenten die woonruimte zoeken verbindt aan organisaties die woonruimte ter beschikking stellen. In ruil hiervoor verrichten de studenten vrijwilligerswerk voor een bepaald aantal uren per maand. De student bouwt aan waardevolle contacten, wat bijdraagt aan zijn/haar ontwikkeling

ZORG MINDER VANZELFSPREKEND
De verzorgingsstaat, waarin de overheid verantwoordelijk is voor goede zorg voor haar (kwetsbare) burgers, is niet langer meer vanzelfsprekend. Vanaf 1 januari 2014 zijn de toelatingseisen voor verzorgingshuizen strenger geworden, waardoor mensen langer thuis blijven wonen. En als zij in een zorginstelling worden geplaatst hebben zij vaak meer zorg nodig, waardoor er een hoge werkdruk ontstaat onder het personeel.

HET PROBLEEM VAN DE STUDENTEN
Studenten die in- en om de stad van hun school willen gaan wonen stuiten op 3 grote problemen; te weinig woonruimte, te dure woonruimte of ongeschikte woonruimte. En zelfs als zij woonruimte vinden moeten ze vaak een bijbaan naast hun studie nemen om te voorkomen dat ze hun studie afronden met een torenhoge studieschuld.

GENERATIES VERBINDEN
Connect Generations wil met dit concept generaties op een praktische manier met elkaar verbinden. In ruil voor het zijn van een ‘goede buur’ en het verrichten van ca. 30 uur vrijwilligerswerk per maand, bevorderen studenten het woonklimaat en dragen hun steentje bij aan de participatiesamenleving. Het uitgangspunt is liefdevolle aandacht hebben voor de bewoners van de zorginstelling en het zorgpersoneel ontlasten.  De student bouwt waardevolle contacten op met ouderen en doet prachtige ervaringen op. 

  • Door de tijd en aandacht die studenten aan ouderen in een zorginstelling geven, ontstaat er een afname van eenzaamheid.
  • De leegstaande kamers worden benut.
  • Het personeel wordt ontlast door ‘extra handen’.
  • Studenten kunnen op deze manier hun studieschuld beperken en een bijdrage leveren aan de participatiesamenleving.
  • Door de aanwezigheid van de studenten wordt het gevoel van welzijn vergroot en de eenzaamheid verminderd. Er ontstaat een mooie dynamiek tussen de generatie’s.

Voor alle partijen is dit een win-winsituatie.


MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD
Connect Generations is in gesprek met het Ministerie van VWS omdat het concept Woonstudenten naadloos aansluit bij de Maatschappijke Diensttijd die in december 2018 uitgerold gaat worden in Nederland waarbij jongeren gestimuleerd worden een bijdrage te verrichten aan de samenleving door het doel van vrijwilligerswerk.


Paul Blokhuis - Staatssecretaris Ministerie VWS + Gitta Klopper (Eigenaresse Connect Generations)

Wij werken o.a. samen met Christelijke Studentenvereniging Navigators en S.S.R.-N.U. Utrecht, Ichtus, Studentenstekkie en Studio Berckheyde. Connect Generations is partner van Compassion. ­