kop_zonderstok

‘Gezocht: goede buur M/V’

Connect Generations brengt instellingen en studenten met elkaar in contact.

Wij begeleiden studenten in het  wonen  in de zorginstelling  en ontzorgen de instelling in de begeleiding van woonstudenten. Hiermee halen we eenvoudig de buitenwereld naar binnen.
Het uitgangspunt is meeleven en liefdevolle aandacht hebben voor de bewoners van de zorginstelling.

In ruil voor het zijn van een ‘goede buur’ en het verrichten van minimaal 30 uur vrijwilligerswerk per maand, zijn  studenten verantwoordelijk voor een goed woonklimaat en dragen zo hun steentje bij aan de participatiesamenleving. De woonstudent heeft een meerwaarde voor iedere zorginstelling.

Dus het idee om generaties op deze manier met elkaar te verbinden is heel praktisch. De oplossing draagt bij aan meerdere maatschappelijke problemen: eenzaamheid onder ouderen, het tekort aan studentenhuisvesting, hoge studieschuld en de huidige volumereductie in instellingen

De verzorgingsstaat, waarin de overheid verantwoordelijk is voor goede zorg voor haar (kwetsbare)burgers, is niet langer meer vanzelfsprekend.

Connect Generations denkt mee aan een wetsvoorstel in Tweede Kamer om studiekosten te beperken. De maatschappelijke bonus. Hiermee verrichten studenten vrijwilligerswerk in vermindering van hun studiekosten.

Wij werken o.a samen met
Christelijke Studentenvereniging Navigators
navigators

Connect Generations is partner van Compassion  Partner van Compassion Logo zonder foto